De Ziua Internațională a Educației, care a coincis în mod fericit cu Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 2024, la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent” a avut loc Concursul anual de discursuri publice cu genericul „Mihai Eminescu, omul deplin al culturii române”, purtând de astă dată subtitlul inedit „Albastru de Eminescu”. În discursurile prezentate de concurente, s-a pus accent pe culoarea albastră întâlnită frecvent în opera eminesciană. Autoarele, eleve în clasele a X-a – a XII-a, au efectuat adevărate cercetări științifice atât ale operei antume, cât și a celei postume, oferind publicului noi descoperiri și valențe ale creației poetului național Mihai Eminescu. În fiecare discurs, s-a făcut trimitere la surse concrete din poezie și proză, dovedind în acest fel o bună cunoaștere și înțelegere a creației eminesciene. 

Impresionat de prestația excelentă a protagonistelor, scriitorul Arcadie Suceveanu, membru al juriului, a opinat că temă abordată ar putea să se constutuie într-un real studiu academic, culoarea albastră urmând să devină un posibil nou simbol al operei Marelui Eminescu. Domnia sa a apreciat originalitatea fiecărui discurs, inclusiv corespunderea cu criteriile de evaluare, oferind maximum de puncte.  

„Ideea cercetării în această cheie a creației eminesciene a venit ad-hoc, iar rezultatele sunt o surpriză plăcută și pentru noi, membrele Comisiei metodice Științe Socioumanistice, care suntem și mentorii acestei competiții”, a precizat doamna Angela Lungu, profesoară de limba și literatura română, director adjunct pentru educație, inițiatoarea și organizatoarea Concursului, ajuns la a XII-a ediție, care are drept scop valorificarea moștenirii literare eminesciene.

„Aș îndrăzni să zic că albastrul predominant în tablourile mele, ar proveni și de la Mihai Eminescu, poetul care a fost prezent mereu în casa noastră, mama mea fiind profesoară de limba și literatura română, a spus doamna Galina Vieru, artistă plastică, de asemenea membră a juriului. Este o culoare cu un larg spectru de nuanțe și semnificații, pe care autoarele discursurilor au reușit să le scoată în evidență foarte reușit. Este o mare plăcere să mă aflu aici, în această atmosferă plină de creativitate, să cunosc elevi atât de talentați și de atașați de valorile noastre naționale.”

Poetul Vasile Romanciuc, invitat al evenimentului, membru al juriului, a subliniat că de fiecare dată când participă la acest Concurs, se minunează de rostirea corectă a limbii române și de dragostea elevilor față de creația Marelui Eminescu, pe care o studiază foarte profund, anunțându-se astfel, în opinia sa, nașterea unei noi generații de eminescologi.

Rezultatele Concursului „Albastru de Eminescu” au fost făcute publice de scriitorul Aurelian Silvestru, directorul fondator al liceului „Prometeu-Protalent”, președinte al juriului, care a apreciat sârguința, tenacitatea și inspirația cu care concurentele au realizat fiecare discurs, punând juriul în mare dificultate să ia decizia privind clasamentul. „Și totuși concursul e concurs, a menționat președintele juriului, și micile deficiențe ce țin de criterii precum contactul cu publicul, utilizarea elementelor paraverbale și nonverbale, au făcut diferența. Astfel, clasamentul s-a configurat în felul următor:

Locul I: 

Braga Mirela, clasa a X-a „B”, prof. Melnic Tatiana;

Belocosov Nicole, clasa a XI-a „B”, prof. Croitoru Nelea.

Locul II:

Lupu Patricia, clasa a X-a „B”, prof. Melnic Tatiana,

Beleuța Amelia, clasa a X-a „B”, prof. Melnic Tatiana;

Cecoi Mădălina, clasa a XII-a „B”, prof. Danilov Dina.

Locul III:

Gușanu Cornelia, clasa a XII-a „A”, prof. Rusica Natalia;

Zavtoni-Oprea Alexandrina, clasa a XII-a „A”, prof. Rusica Natalia;

Merlici Patricia, clasa a XI-a „B”, prof. Croitoru Nelea.”

Distinsul juriu a apreciat de asemenea efortul, profesionalismul și devotamentul doamnelor profesoare de limbă și literatură română, sub egida cărora sunt posibile astfel de manifestări de inteligență și creativitate, având ca subiect de studiu opera poetului nemuritor Mihai Eminescu.

 

Menționăm că în cadrul Concursului „Albastru de Eminescu” au evoluat splendid, amplificând trăirea eminesciană, Gabriel Rodideal, clasa a VIII-a „A”, care a interpretat cu deosebită sensibilitate și măiestrie celebrele melodii „Eminescu”, pe versuri de Grigore Vieru și „De-aș avea”, pe versuri de Mihai Eminescu, Amelia Maximov, clasa a VII-a „C”, care a recitat impecabil poezia „Anotimp secret” de Arcadie Suceveanu, Gabriel Lițcan, clasa a VI-a „C”, care a sensibilizat publicul cu rostirea poeziei „De parcă te ascultă Eminescu” de Vasie Romanciuc, elevele clasei a VI-a „C”, care au emoționat pe cei prezenți cu un recital de poezie eminesciană, teatralizată deosebit de reușit: Ilinca Donici și Cornelia Trofim – poezia „Cine-i”, Laura Pahomi, Erica Litra, Delia Dogot și Adelina Matros – poezia „Floare albastră” și Anastasia Șaptefrați, clasa a VI-a „D” – poezia „Crăiasa din povești”.

A încheiat parada artistică a Concursului „Albastru de Eminescu” Vitalia Butucel, clasa a VII-a „C”, care a adus în atenția audienței poezia eminesciană „Din cerurile albastre”, pe care a recitat-o deosebit de inspirat.

Evoluarea ireproșabilă a elevilor a fost posibilă grație efortului dedicat al domnului Veaceslav Adam, profesor de educație muzicală și a doamnei Diana Decuseară-Onică, artistă emerita, care au coordonat frumosul program artistic al evenimentului.

Au adăugat culoare albastră atmosferei Concursului „Albastru de Eminescu” și tablourile „pline de albastru” ale pictoriței Galina Vieru, care au dat un farmec aparte manifestării dedicată „Omului deplin al culturii române – Mihai Eminescu.”

„Eminescu suntem noi, cei de un sânge cu el. Citindu-l, ne cunoaștem mai bine țara, sufletul, pe noi înșine”, este crezul scriitorului Aurelian Silvestru, pe care l-a exprimat la finalul evenimentului.

Felicitări, dragi concurente!

Felicitări, dragi artiști ai cântecului și ai cuvântului!

Felicitări, stimați și distinși profesori!