Tot ceea ce suntem este rezultatul a  ce am gândit.
Mintea este totul. 
     
Devenim ceea ce gândim.
Buddha

Comisia metodică Matematica și Științe este formată din 8 cadre didactice (7 profesori cu grad didactic superior, 1 profesor cu grad didactic unu; dintre care 1 doctor și o doctorandă)

Obiectivele CMMȘ:

       Implementarea și dezvoltarea curriculumului școlar
Cadrele didactice CM, în cadrul desfășurării activității lor, țin cont de aspectele esențiale pentru dezvoltarea gândirii la elevi:

  • predarea conduce la înțelegere și produce învățarea;
  • predarea include strategii care conduc la creșterea calității învățării;
  • creşterea motivaţiei elevilor de a învăţa, prin dezvoltarea unei relații de sprijin profesor-elev și prin implicarea elevilor în învățare;
  • stabilirea de aşteptări înalte de la toţi elevii;
  • manifestarea interesului şi a pasiunii pentru predare și învăţare, la nivel personal şi instituţional;
  • dezvoltarea celor şase operaţii fundamentale ale gândirii: analiza; sinteza; comparaţia; abstractizarea; generalizarea; concretizarea.
    Se pun accente pe lucrul cu copiii dotați, apți de performanță. În acest scop, sunt planificate un șir de concursuri la disciplinele reale.

       Asigurarea mediului stimulativ și cooperant în vederea dezvoltării continue a capitalului uman al şcolii

Profesorii din cadrul CMMȘ participă la diverse activități de formare profesională continuă conform unui traseu individualizat de dezvoltare profesională. De asemenea, cadrele didactice din cadrul comisiei sunt implicați în diferite activități municipale și republicane:
       Dezvoltarea parteneriatelor în vederea asigurării progresului instituției și a comunității

În procesul de dezvoltare a copilului, volumul conștiințelor se extinde și se condensează. Dezvoltarea gândirii este rezultatul a două procese. Primul proces are un aspect biologic ce ține de neurofiziologie – creșterea și dezvoltarea neuronilor, crearea legăturilor dintre ei. Al doilea proces are un aspect sociopsihologic determinat de relațiile cu societatea, de percepția altor oameni. Acest proces include în sine studiul limbilor și procesul educațional  de care depind  comportamentul social, dezvoltarea abilităților, capacităților intelectuale și celor morale.

<b>Violeta
VioletaPopovici-Bujor
șefa comisiei metodice,
profesoară de matematică,
gr. didactic superior
<b>Valeriu
ValeriuBaltag
profesor de matematică,
doctor în ştiinţe
fizico-matematice,
gr. didactic superior
<b>Maria
MariaIarmenco
profesoară de matematică,
gr. didactic superior
<b>Tatiana
TatianaStatii
profesoară de biologie,
gr. didactic superior
<b>Sergiu
SergiuȘargarovschi
profesor de fizică,
gr. didactic superior
<b>Olesea
OleseaRacu
profesoară de chimie,
gr. didactic superior
<b>Ecaterina
EcaterinaAdam
profesoară de informatică,
gr. didactic întâi
<b>Oleg
OlegCiobanu
profesor de fizică,
gr. didactic întâi
<b>Victoria
VictoriaHeghea
profesoară de chimie,
gr. didactic întâi
<b>Stanislav
StanislavGonța
profesor de geografie