„Eu îmi vizez picturile, iar apoi îmi pictez visele.” Vincet Van Gogh

De 28 de ani, domnul Romeo Schițco, pictor, profesor de educație plastică, ne surprinde prin poezia culorilor pe care o reinventează, o toarnă în forme de filosofie și emoție. Ne invită să ne încredem în libertatea fanteziei creatoare, să intrăm în jocul de lumini și umbre, să percepem frumusețea imaginii de ansamblu și precizia detaliului. Îi inspiră pe micii artiști din clasele primare, cărora le predă arta desenului artistic, să descopere universul și să-l exprime, vibrant, prin culoare. Încurajați de pasiunea pentru pictură, ghidați de domnul profesor și de dorința de a se adresa lumii, elevii Mihai Ungureanu, cl. I -a „G”,Victorița Sagaidac, cl. a III-a „B”, Eva Bîrcă, cl. a III-a „E”, Maxim Cazacu, cl. a III-a „E”, Alexandra Duca, cl. a II-a „D” de la Liceul „Prometeu-Protalent” au participat la Concursul de creație „Bucuria Învierii”, desfășurat în perioada 1-16 aprilie 2020, de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, în regim online. Desenele solare, cu pască și ouă încondeiate, sunt expresia bucuriei tuturor creștinilor și devin mesaje de pace, de credință, de iertare, de iubire.

Felicitări, dragi elevi!
Felicitări, domnule profesor Romeo Schițco!