Felicitări elevilor Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent”, premianți ai  concursurilor „Lecturi multiple” și „Plăcerea lecturii și arta privirii”, organizate de către Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași, România, în cadrul proiectului „Spiritul critic în context actual, european”.

Aducem mulțumiri cadrelor didactice care i-au ghidat pe elevi spre decodificarea textului literar, spre literația imaginii vizuale, în (re)descoperirea miracolului literaturii.

Premianții noștri sunt:

       Concursul „Plăcerea lecturii și arta privirii”

Beleuță Amelia, clasa a VII-a, profesor îndrumător Melnic Tatiana, Locul I;

Cazacu Raluca, clasa a V-a „B”, profesor îndrumător Danilov Dina, Mențiune;

Danu Paulina, clasa a V-a „B”, profesor îndrumător Danilov Dina, Mențiune;

Rotari Cătălina, clasa a V-a „B”, profesor îndrumător Danilov Dina, Mențiune;

Țanga Diana, clasa a V-a „C”, profesor îndrumător Croitoru Nelea, Mențiune;

 

    Concursul „Lecturi multiple”

Candu Daniel, clasa a XI-a, profesor îndrumător Lungu Angela, Locul I;

    Doroganici Anastasia, clasa a XII-a, profesor îndrumător Melnic Tatiana, Locul al II- lea;

Pentru secțiunea „Lecturi multiple”, elevii au redactat o comunicare din perspectivă interdisciplinară, demonstrând legătura ideatică și de reprezentare între un text literar și un concept din sfera teologiei, filosofiei, a științelor exacte etc.

         Cerințele concursului „Plăcerea lecturii și arta privirii” au fost de a asocia, comentat, un text literar și o imagine fotografică/plastică.

Le mulțumim organizatorilor pentru frumoasa provocare de a dialoga non- canonic cu opera literară, de a cerceta, a compara, a sintetiza, exprimând prin cuvânt, formă și culoare arta lecturii.