Lista lucrărilor publicate
Cărţi de autor:
            Cunoaşte-te pe tine însuţi/Aurelian Silvestru. – Ch.: Lumina, 1983 – 143 p.
            Vârsta barierelor/Aurelian Silvestru. –  Ch.Lumina,1987 –  96 p.

            Noi şi biografia omenirii/Aurelian Silvestru. – Ch.: Museum, 1998 – 304 p.

            Ispita nemuririi/Aurelian Silvestru. Ch.: Literatura artistică, 1987; – Ch.: Museum, ed.II, 2000 – 264 p.

            Dincolo de imposibil/Aurelian Silvestru. – Ch.: Prut Internaţional,2001 – 104 p.; ed.II, 2007 – 190 p.

            Victoria Speranţei, carte de cântece/A.Silvestru. – Ch.: Prut Internaţional, 2003 – 116 p.

            Templul Bunătăţii, legende/Aurelian Silvestru – Ch.:Prut internaţional, 2005 – 32 p.

            Cel rătăcit, roman/Aurelian Silvestru – Ch.: Prut, 2009; RAO, Bucureşti, 2010 – 356 p.

            A doua şansă, parabole/Aurelian Silvestru – Ch.: Prut Internaţional, 2011 – 60 p.

            Fărâme de suflet, eseuri/Aurelian Silvestru – Ch.:TOCONO, 2011;2012 – 407 p.

            Neodihna cuvintelor/Aurelian Silvestru – Târgovişte, România, 2012 – 114 p.

            Aventurile lui Ionuţ/ Aurelian Silvestru – Ch.: Prut Internaţional, 2013 – 22 p. – Ch.2016, ed.II, engl.

            Surâsul zeilor/Aurelian Silvestru / Ch.: Litera, 2014 – 304 p.

            Pragul/Aurelian Silvestru / Ch.:TOCONO, 2014 – 412 p.

            Aforisme/Aurelian Silvestru/Ch.:TOCONO, 2014 – 312 p.

            Și tu ești singur?/ roman/Aurelian Silvestru/Ch.:Prut internaţional,2014; reeditat 2015; 284 p.

            Cu gândul la tine/Aurelian Silvestru/Ch.:TOCONO, 2015 – 409 p.

            Copiii Cerului/Aurelian Silvestru – Iaşi.:Doxologia, 2016 – 187 p.

            Poveşti pentru adulţi/Aurelian Silvestru – Ch.: TOCONO, 2016–334 p.

            Mersul pe apă/Aurelian Silvestru /Iaşi, România :Princeps Multimedia, 2016 – 938 p.

            Femeia alege/Aurelian Silvestru/Ch. :TOCONO, 2017 – 480 p.

            Îngerii dispar în ploaie/Aurelian Silvestru/Ch.:Prut, 2017 – 148 p.

            Iartă-mă/Aurelian Silvestru/Ch.TOCONO, 2018 – 98 p.

            Cavalerul cu aripi de petale/Aurelian Silvestru/Iaşi, România : Princeps Multimedia, 2018 – 77 p.

            The Knight with wings of petals/Aurelian Silvestru/Iaşi, România :Princeps Multimedia, 2018 – 160 p.

            Străina de la Hollywood/roman/Aurelian Silvestru/Ch.:TOCONO, 2019 + Ediții concomitente: ed.Litere, Târgoviște și ed.Princeps Multimedia, Iași – 320 p.

            Vis și destin/album aniversar/Aurelian Silvestru, Iași,România: Princeps Multimedia,2019– 257 p.

        Manuale şcolare:
            Daciada, manual de istorie, cl.II/Aurelian Silvestru, Nicolae Dabija/Ch.: Lumina, 1991– 76 p.

            Daciada, manual de istorie, cl.III/Aurelian Silvestru, Nicolae Dabija/Ch. :Lumina, 1993 – 207 p.

            Eu şi lumea, manual de etică, cl.II/Aurelian Silvestru/Ch.:TOCONO, 2013 – 145 p.
            Educaţia moral-spirituală, manual de educaţie civică, cl.I/Aurelian Silvestru, Dorina Andrei, Iulia Scripnic/Ch.:Prut, 2017 – 68 p.

            Educaţia moral-spirituală, manual de educaţie civică, cl.II/Aurelian Silvestru, Cristina Brunchi,Aurica Groza/Ch.:Prut, 2018 –68 p.

            Educaţia moral-spirituală, manual de educaţie civică, clasa III/Aurelian Silvestru, Lidia Graur,Liuba Adespea/Ch.:Prut, 2018 – 68 p.

            Educaţia moral-spirituală, manual de educaţie civică, clasa IV/Aurelian Silvestru, Eugenia Mariniuc, Liliana Perjuc/Ch.:Prut, 2018 – 68 p. 

        Cărţi ştiinţifico-metodice:
Psihologia cunoaşterii de sine la preşcolari (monografie în limba rusă:Психология самосознания у дошкольников/Aurelian Silvestru,Maia Lisina/Ch.:Ştiinţa,1983 – 111 p.

            Paşaportul psihologic al elevului de şase ani/Aurelian Silvestru,RaisaTereşciuc/Ch.:Lumina,1985-96 p.

Aspecte psihofiziologice ale instruirii de la şase ani/Aurelian Silvestru, Tatiana Dubrovina/Ch.:Ştiinţa,1988 – 102 p.; Lb.rusă.

        Publicaţii ştiinţifico-metodice şi eseuri în culegeri şi ediţii periodice:

            Din a.1971 până în a.2020, au fost publicate peste 600 materiale.
            Pentru documentare, consultaţi cartea „Aurelian Silvestru. Biobliografie” (pag.88 – 121), editată de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău; 2014 – 225 p.

        Manuale traduse (din limba rusă):

            Lecţii practice la psihologie, manual pentru studenţii instituțiilor pedagogice/Aurelian Silvestru/Ch.:Lumina, 1984 – 159 p.

Psihologia generală; manual pentru studenţii instituţiilor pedagogice/Aurelian Silvestru împreună cu C.Vnorovskaia/Ch.:Lumina,1985 – 470 p.

Etica şi psihologia vieţii în familie; carte de  metodică educaţională pentru învăţători/Aurelian Silvestru împreună cu L.Cernov/Ch.:Lumina,1986 – 281 p.

Paradoxurile educaţiei (de I.Turbovski) culegere la educaţia morală/Aurelian Silvestru/Ch.:Lumina,    1989 – 83 p.

Psihologia copilului (de V.Muhina); manual pentru studenţii instituţiilor pedagogice/Aurelian Silvestru  împreună cu I.Mândrescu/Ch.:Lumina, 1990 – 301 p.

Psihologia distractivă (de C.Platonov); carte pentru adolescenţi/Aurelian Silvestru/Ch.:Lumina, 1990- 261 p.
        Cărţi redactate:
            Formarea relaţiilor morale între preşcolari/red.şt.Aurelian Silvestru/Ch.:Lumina, 1981 – 67 p.

            Particularităţi psihofiziologice de vârstă în clasele primare/T.Bejan; red.şt.Aurelian Silvestru/Ch.:  Lumina, 1983 – 106 p.

Alfabetul omeniei/E.Zolotariova; red.şt.Aurelian Silvestru/Ch.:Lumina,1985 – 64 p.

Studierea psihopedagogică a elevilor; îndrumar educaţional/T.Bejan; red. şt.Aurelian Silvestru/Ch.:  Lumina, 1987 – 67 p.

Aspecte ale organizării serviciului psihologic în şcoală/red. şt. Aurelian Silvestru/Ch.:Ştiinţa, 1988 – 121 p.

Influenţa folclorului asupra dezvoltării intelectuale a copiilor/F.Armaşu; red. şt. Aurelian      Silvestru/Ch.: Ştiinţa, 1989 – 83 p.
Probleme psiho-pedagogice ale educaţiei la vârsta preşcolară; culegere tematică, în l.rusă/red.şt. Aurelian Silvestru/Ch.:(s.n.),1981 – 103 p.

Comunicarea cu adulţii în pregătirea copiilor către şcoală/M.Lisina, G.Capcelea; red. șt.Aurelian Silvestru/Ch.:Ştiinţa, 1987 – 135 p. (l.rusă)

        Cărţi despre Aurelian Silvestru:

Aurelian Silvestru: Biobibliografie/Min.Culturii; Bibl.”Ion Creangă”;alcătuitori: Claudia Balaban, Sabina Dodul/Ch.:TOCONO, 2014 – 227 p.

Magia lecturii (opinii ale cititorilor despre romanul „Şi tu eşti singur?” de Aurelian Silvestru):Bibl. „Ion Creangă”;Ch.:TOCONO, 2015 – 198 p.

Educaţie interactivă, proiecte didactice la dirigenţie în baza textelor din „Fărâme de suflet” de Aurelian Silvestru/Tatiana Melnic, Nelea Croitoru/Ch.:TOCONO, 2017 – 82 p.

 1. „Scriitori români notorii” (coautor), Editura Epigraf, 2010 ;

https://www.cartepedia.ro/carte/biografii-memorialistica-publicistica-si-eseuri/biografii/angela-lungu/scriitori-romani-notorii-viata-activitatea-opera-113606.html?utm_campaign=2Perfor

 1. „Jurnalul săptămânii cu Angela Lungu” 02.06.2012, Europa Liberă ;

https://moldova.europalibera.org/a/25748232.html

 1. „A face pentru a fi”, în culegerea „Aurelian Silvestru. Biobibliografie”, pag. 46-49, TOCONO, 2014 ;
 2. „Aforismele vieții” , în „Mersul pe ape”, Daniel Corbu. Ediție critică, Iași, Princeps Multimedia, România, 2016 ;
 1. „Dezvoltarea competenței de lectură prin abordări inter – și transdisciplinare”, rev. „Limba română”, nr. 5-6, 2017 ;

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Dezvoltarea%20competentei%20de%20lectura%20prin%20abordari%20inter-%20si%20transdisciplinare.pdf

 1. „Strategii de dezvoltare a competenței de lectură”, Chișinău, 2019 ;

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/91-99_8.pdf

 1. „Competența lectorală : între lichidarea analfabetismului funcțional și performanța școlară” ;

http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1081/Lectura%20si%20scarile.pdf?sequence=1&isAllowed=y, în „Lectura și scările. Culegere de articole”, Chișinău, 2019 ;

 1. „Profesorul altfel”, (coautor) în materialele https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/96878, 2020
 2. „PPT-ul, între tradiíonal și reinventare”, coautor, în rev. „Consilierul de lectură”, nr. 2, Cluj, 2020

Valorificarea etapei Extindere în invăţarea istoriei.Studiu de caz: Deportările staliniste din RSS Moldovenească (coautor)

 1. „Valorificarea interdisciplinarității istorie – geografie în activitățile nonformale: excursia școlară”, în revista „Didactica Pro”, nr. 4, septembrie 2016;
 2. „Proiectul școlar de ghidaj: Chișinău- orașul Primei Uniri”, în revista „Didactica Pro”, nr. 4-5, septembrie 2018;
 3. „Educația contra corupției, o altă dimensiune  a devenirii unui bun cetățean”, în revista „Didactica Pro”, nr. 6, decembrie 2018;
 4. „Valorificarea etapei Extindere în studiul istoriei. Studiu de caz: Deportările staliniste din RSSM, în revista „Didactica Pro”, nr. 1, februarie 2020, coautor

Articolul „Problema si rezolvarea problemelor din clasa I” in ziarul Faclia 29 aprilie 2016   2. Manualul Educatie moral-spirituala autori A. Silvestru, E. Mariniuc, L. Perjuc

Profesoară de limba franceză, grad didactic superior

Formator național

 Membru Comitet Olimpic Național  Limba străină MECC

Publicaţii

 1. « Curriculum Naţional. Învățămîntul liceal. Limba străină I, clasele X-XII », Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Chişinău: Liceum, 2020
 2. « Curriculum Naţional. Învățămîntul gimnazial. Limba străină I,  clasele V-IX », Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Chişinău: Liceum, 2020
 3. « Curriculum Naţional. Învățămîntul primar. Limba străină I, clasele II-IV», Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Chişinău: Liceum,  2018
 4. « Patria mea sunt limbile pe care le vorbesc», articol, in «Prometeu – liceul care face istorie», Chişinău: TOCONO, 2017
 5. Coordonator și autor « Curriculum Naţional. Învățămîntul gimnazial.  Învățămîntul liceal. Limba străină II, clasele V-XII », Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău, 2016
 6. « Referențial de evaluare a competențelor specifice formate elevilor », Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Științe ale Educației, Chişinău, 2014
 1. « Standarde educaționale. Standarde de eficienţă a învățării la disciplinele de studiu în învățămîntul primar și secundar general. Disciplina «Limbi străine », Institutul de Științe ale Educației, Chişinău: Lexon-Prim, 2012
 1. « Standarde de eficienţă a învățării. Disciplina «Limbi străine », Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău: Liceum, 2012
 1. « Mots et images numérisés en interaction. MINI », Set de fişe pedagogice în limba franceză, clase primare, nivel A1, Organizaţia Internaţională a Francofoniei OIF, Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală şi Orientală CREFECO, Bulgaria, Sofia, 2012
 2. « Harmonie de mots et images », articol, site-ul oficial Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală şi Orientală CREFECO crefeco.org, Bulgaria, Sofia,  septembrie 2012
 3. « Développement de compétences de communication orale en classe de FLE », articol, site-ul oficial Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală şi Orientală CREFECO crefeco.org, Bulgaria, Sofia, iunie 2012
 4. « Ghid pentru implementarea Curriculumului Naţional la limbile străine. Învățămîntul primar (Clasele II-IV), învățămîntul gimnazial (Clasele V-IX) », Chişinău: Liceum, 2011
 5. « Curriculum Naţional pentru învățămîntul primar. Limba străină I, clasele II-IV», Chişinău, Tipografia centrală, 2010
 6. « Curriculum Naţional pentru învățămîntul gimnazial. Limba străină I, clasele V-IX», Chişinău: Liceum, 2010
 7. « Curriculum Naţional pentru învățămîntul liceal. Limba străină I, clasele X-XII»,  Chişinău: Ştiinţa, 2010
 8. « Curriculum Naţional pentru învățămîntul liceal. Limba străină II, clasele X-XII», Chişinău: Ştiinţa, 2010
 9. « Activităţi pentru a reuşi examenul de bacalaureat la limba franceză. Modele de teste pentru dezvoltarea competenţelor de comprehensiune scrisă şi exprimare scrisă», în colaborare, Chişinău, 2009
 10. « Curriculum de français pour les Classes bilingues de la République de Moldavie» (Curriculum la limba franceză pentru învăţămîntul bilingv din Republica Moldova, ciclul  primar, ciclul gimnazial, ciclul  Clasele I-XII), Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău: Neocartica,  2008
 1. « Standarde educaţionale la disciplinele şcolare din învăţământul primar, gimnazial şi liceal », în colaborare, Ministerul Educaţiei şi tineretului al Republicii Moldova, Chişinău: Univers Pedagogic,  2008
 1. « Calea maestrului », articol,  Institutul de Științe ale Educației, Chişinău: Univers Pedagogic,  2007
 1. «Vocabulaire: parcours long », articol, în colaborare, Conferinţa ştiinţifică  internaţională, «Probleme actuale de lingvistică, didactică şi ştiinţe literare», Universitatea de  Stat  din Moldova, Chişinău, 2004
 1. « La France et les Français », în colaborare, Proiecte didactice pentru învăţământul general, Pro Didactica, Chişinău, 1999.
 2. Lecţie – video « Comme d’habitude », clasa a VII-a, filmată în cadrul Proiectului Băncii Mondiale «Reforma învăţământului din Republica Moldova», prezentată la cursurile de formare continuă pentru profesorii de limba franceză din Republica Moldova, Institutul de Științe ale Educației, 1999

4 Octombrie 2020

1.Ion Botgros, Gordienco Angela, Sergiu Şargarovschi.Proiectarea constructivistă – siguranță în eficientizarea  procesului educațional la fizică. În: revista ştiinţifică Univers Pedagogic № 4, 2016;

2.Sergiu Şargarovschi, Viorica Şargarovschi. Motivarea în procesul predării – învăţării fizicii. În: Univers Pedagogic Pro, №21(528), 26.05.2016;

3.Ion Botgros, Sergiu Şargarovschi.Experimentul la fizică – limbaj universal de interogare a naturii. Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol. II 27.12.2017. Cahul. Topografia „CentroGrafic”SRL,Cahul. p. 125 – 128.

4.Ion Botgros, Sergiu Şargarovschi.Experimentul la fizică – o metodologie eficientă de formare la elevi a deprinderilor practice. În revista Didactica Pro…revistă de teorie şi practică educaţională. № 4 (104)/2017.

5.Sergiu Şargarovschi, Viorica Şargarovschi. Experimentul – metodă eficientă a procesului de predare – învăţare. În: Universul Pedagogic Pro, №2 (556), 12.01.2017;

6.Sergiu Şargarovschi, VioricaŞargarovschi. Modelul constructivist –  dezvoltarea gândirii elevilor la orele de fizică și chimie. În: conferinţa ştiinţifico – practică cu participare internaţională, ediţia a III-a, „Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă”,Universitatea de Stat din Tiraspolp. 225 – 230, 31.01 – 01.02.2020

7.Andrei Cernalevschii, Ilie Dorojneac, Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău. Profesor coordonator: Sergiu Şargarovschi. Bobina de inducţie. În: conferinţa ştiinţifico – practică „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” CONSACRATĂ JUBILEULUI 90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie”,Universitatea de Stat din Tiraspol. Vol. II p. 166 – 168, 21 –22.03.2020.

8.ȘARGAROVSCHI Viorica, ȘARGAROVSCHI Sergiu. Realizarea conexiunii interdisciplinare în cadrul orelor de fizică și chimie.„Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (2020; Chişinău),Universitatea de Stat din Tiraspol. Vol. I p. 325 – 330, 29 –30.09.2020.