Activitatea membrilor Comisiei metodice Științe socioumanistice se subscrie firesc idealului educațional exprimat în Codul Educației al Republicii Moldova: formarea personalității autonome cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate. Cadrele didactice, profesori cu vocație, și-au asumat în mod exemplar responsabilitatea de a contura un parcurs educațional de înaltă calitate, prin care să contribuie, în mod echitabil, la dezvoltatrea armonioasă a personalității copilului. Vectorii activității  Comisiei metodice Științe socioumanistice sunt militarea pentru sănătate și integritate fizică și morală, stimularea creativității, motivarea elevilor pentru învățare pe tot parcursul vieții.
      Comisia metodică organizează și participă la evenimente educaționale municipale, republicane și internaționale, este deschisă pentru colaborare și cooperare, diseminează experiența profesională în mass-media, organizează seminare instructiv – metodice, traininguri, ateliere de lucru, inițiază și desfășoară parteneriate educaționale la nivel local și european. Optează pentru un învățământ modern, inter- și transdisciplinar, îmbină echilibrat și eficient metodele tradiționale și noile tehnologii, centrate pe elev, abordând procesul educational în mod individualizat și diferențiat.
      Formarea vorbitorului cult, educarea cititorului avizat, dezvoltarea sentimentului de dragoste și de prețuire pentru limba română, pentru istoria neamului, pentru valorile românești și universale, manifestarea spiritului civic – toate fundamentează misiunea nobilă a cadrelor didactice, realizată prin activități curriculare și extrașcolare menite să -i educe pe elevi în spiritul muncii, al onestității, al perseverenței și responsabilității, pentru formarea unui cetățean integru.
<b>Tatiana
TatianaMelnic
profesoară de limba și literatura română,
gr. didactic superior
șefa comisiei
Științe socioumaniste
<b>Angela
AngelaLungu
profesoară de limba și literatura română,
gr. didactic superior,
director adjunct
Științele comunicării.
<b>Nelea
NeleaCroitoru
profesoară de limba și literatura română,
gr. didactic superior
<b>Eugenia
EugeniaNegru
profesoară de istoria românilor și universală,
gr. didactic superior
<b>Danilov
DanilovDina
profesoară de limba și literatura română,
gr. didactic întâi
<b>Veaceslav
VeaceslavAdam
profesor de ed. muzicală,
gr. didactic întâi
<b>Ion
IonCanțîr
profesor de ed. plastică,
gr. didactic întâi
<b>Vasile
VasileCupcea
profesor de educație fizică,
gr. didactic doi