În Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent”, învățarea prin experiment la orele de fizică este promovată cu mult sucess. În contextul noilor cerințe față de educație, în curriculumul  la această disciplină școlară  a fost inclus proiectul STEM/STEAM (Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică/ Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică și Arte) care presupune o abordare modernă complexă, interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară  a cercetării și inovării.

   Scopul acestor proiecte este de a trezi și menține curiozitatea elevilor față de fizică prin observarea și înțelegerea caracterul aplicativ al disciplinei în viața cotidiană. Se stimulează astfel  imaginația, creativitatea, se dezvoltă gândirea critică, abilitățile  inginerești și, cel mai important lucru pentru procesul educațional, disciplina școlară Fizica devine ATRACTIVĂ.

   Domnul Sergiu Șargarovschi, profesor de fizică la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent”,  aplică în cardul orelor proiecte STEM/STEAM având ca finalitate formarea unui elev competent, autodisciplinat, autonom, cu gândire de designer, metacompetențe ce facilitează integrarea în societate.

   Realizând proiectul – individual, în pereche, în echipă, în familie – elevul nu doar înțelege și aplică legilile fizicii, dar își formează/dezvoltă limbajul terminologic prin utilizarea achizițiilor teoretice, organizează și prezintă un discurs, realizându-se astfel interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea.

   Proiectele realizate de elevii claselor a VI-a – a XII-a vizează cele mai diverse aspecte ale fizicii și denotă capacități de investigație, de observare, analiză și sinteză: „Umbra și penumbra corpului iluminat” (Portas Mark Antonio, cl. a VI-a), https://youtu.be/azi8LOu5Nys „Generatorul termoelectric. Modelul Peltier” (Beniuc Dumitru și Nosaci Aurelian, cl. a XI-a) https://youtu.be/5EFP2Df7vSU – despre cum se încarcă bateria telefonului fără conectare la priza electrică, „Principiul de funcționare a aparatului Bobina Tesla (Melnic Dan-Cristian, clasa a XII-a) – elaborarea instalației cu scopul de a demonstra principiul inducției magnetice etc.https://youtu.be/72LM4mQ2Itg

  Elevii realizează la domiciliu experiențe fizice determinând căderea accelerației libere, deformarea elasticitîții, densitatea unui corp etc. (Alexandru Bujor, clasa a X-a),https://www.youtube.com/watch?v=rzD5nrtex0U echilibrul (Lucreția Boța, clasa a X-a) https://youtu.be/v6PFG8-pMJQ

   Deosebit de atractiv a fost pentru elevii de clasa a VII-a proiectul „Misterele științei”, organizat în cadrul Proiectului de Parteneriate  Transfrontaliere „Educație online fără hotare”, desfășurat în perioada februarie-mai, în cadrul căruia elevii au reallizat mai multe activități: au celebrarat numărul Pi, au realizat proiecte STEM/STEAM „În lumea formelor geometrice”, au creat video pe tema: „Fenomene din viața noastră” etc. Matei Mardari a explicat teoretic și aplicativ de ce roțile mașinii sunt de forma cercului, și nu pătrate.https://youtu.be/7mn8XVkW7Uc Romina Țăranu a repetat experiența anticilor în realizarea manuală a ceasului.https://youtu.be/5U4M26O11Vg

   Spectaculoase sunt și proiectele lui Claudiu Bălici – excavatorul – și Sergiu Statii  – mâna hidraulică; tinerii ingineri  au construit modelele din materiale reciclabile și au explicat funcționarea acestora, utilizând terminologia specifică.https://youtu.be/B-DOKs388ZU   https://youtu.be/-WbB26iSXmk  

    Fizica predată Altfel încetează să mai fie o disciplină complicată, plictisitoare, neînțeleasă. Prin abordarea STEM/STEAM se  cultivă   curiozitatea firească a copiilor față de lumea înconjurătoare, față de procesele ce acționează în jur. Ghidați de domnul profesor Sergiu Șargarovschi, elevii dezvoltă inițiative, spirit de echipă, creativitate, îndrăgesc această disciplină școlară și ating noi culmi în dezvoltarea personală.