Într-o sală plină ochi cu elita culturală autohtonă, venită să-l omagieze pe scriitorul Iulian Filip cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la naștere (27 ianuarie 2023), elevii Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent” au strălucit printr-un program artistic inedit, dedicat „celui mai iubit poet”, cum l-a apreciat publicul prezent la manifestare.
Programul conceput ca o lansare a cărții „Gospodina Dina” de Iulian Filip, a cuprins poezii și cântece pe versurile omagiatului, care, rostite și interpretate impecabil, au impresionat profund audiența.
Un inspirat cuvânt introductiv, cu citate despre măria sa – Cartea, care „completează” viața autorului și „îi deschide portaluri pentru a călători spre alte universuri”, inclusiv un omagiu de „nota zece” din care a fost desprins memorabilul vers al scriitorului Iulian Filip – „Cine duce-n mâini o carte, e un Om și jumătate…”, au fost adresate sărbătoritului de elevii Traian Cornescu și Alexandru Malai. Ei i-au îndemnat pe participanții la sărbătoare să regăsească „ecoul dulcei copilării” în cărțile „Casa greierului”, „Făt-Frumos și soarele”, „Cu-cu-ri-gu”, „Plăcințele cu mărar”, dar și să poposească printre paginile volumului „Gospodina Dina” – „cea mai gustoasă carte”, după cum afirmă însuși autorul, invitând pe toată lumea „să se înfrupte din acest superb festin poetic”.
Elevii nu și-au dezmințit îndemnul, recitând din frumoasele poezii iuliene: „Gospodina Dina” (elevele Gabriela Draguța și Smaranda Munteanu), „Plăcințele cu mărar” (poezie interpretată pe roluri de Andreea Carlașuc, Dan Cojocaru, Daniel Cojocaru și Gabriel Lițcan); „Spicul cu prietenii lui” (în roluri: Lucian Onoi, Adrian Râmbu, Sofia Rotaru, Silviu Țurcanu); „Ghicitori gustoase” ( Melisa Pricop, Nicoleta Chedrovici, Cornelia Trofim); „Unde V-ați pierdut, ștrengari ?” (Gabriel Lițcan) și „Autorul și personajul întrebător” (Robert Cîrciumaru și Dumitrița Butnaru).
În cadrul programului au răsunat și cântecele pe versurile poetului Iulian Filip – „Moara cu plăcinte” și „Doina noastră”, interpretate de Ansamblul „Prometeu” (membri – elevi din clasele a VI-a, conducător artistic – Veaceslav Adam, profesor de educație muzicală) și elevii claselor a V-a „A” și a V-a „C” (autoare de scenariu și realizatoare – doamna Angela Miron, profesoară de limba și literatura română).
Programul a fost încheiat cu un frumos cuvânt de felicitare, rostit de eleva Nicoleta Cebotari, iar aplauzele îndelungate din partea auditoriului au făcut dovada unei evoluări de mare calitate, descoperindu-le dragostea pentru poezie și sublim.
Bravo, dragi elevi! Suntem mândri de talentul vostru, dar și de munca depusă de cadrele didactice  pentru dezvoltarea lui! Procedați întocmai precum zice scriitorul Aurelian Silvestru, directorul-fondator al Liceului „Prometeu-Protalent”:  „Celebru te face nu talentul, ci munca susținută de talent!”
Mulțumiri cordiale și sincere considerații profesorilor Angela Miron și Veaceslav Adam. Vă dorim sănătate și putere de muncă pentru noi și memorabile realizări artistice!
La mulți ani cu inspirație adresăm domnului Iulian Filip, poet, prozator, dramaturg, folclorist, publicist și grafician, doctor în filologie, conferențiar cercetător, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și România, membru al UNITEM și un mare prieten al elevilor și cadrelor didactice de la Liceul „Prometeu-Protalent!”
Precizăm că evenimentul a avut loc în Sala de Arte și Hărți a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și a fost organizată în cadrul Clubului literar „Homo Aestheticus” în colaborate cu Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM și Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova.