Cadrele didactice de la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent” au participat luni, 30 ianuarie 2023, la un interesant și interactiv seminar instructiv-metodic cu tema de mare actualitate „Activități eficiente în realizarea educației de gen a elevilor/elevelor”.
În cadrul seminarului, elaborat și susținut de doamna Cristina Brunchi, director adjunct pentru educație la treapta primară și de doamna Eugenia Negru, profesoară de istorie, s-a discutat despre diferențele dintre sex și gen, despre rolurile de gen, despre stereotipuri și prejudecăți, inclusiv despre competențele educatorului ideal în materie de egalitate de gen și șanse egale.
Seminarul a inclus, pe lângă partea teoretică, și jocuri didactice, în care participanții, repartizați pe echipe, au avut de realizat sarcini practice, menite să verifice și să întărească cunoașterea noțiunilor expuse în tema seminarului.
În cadrul activității, participanții au combinat experiența personală în calitate de părinți de fete și de băieți cu cea de educatori ai dimensiunii de gen.
Tema abordată a antrenat auditoriul într-o discuție vie, antrenantă, bazată pe exemple concrete, de real ajutor pentru implementarea politicilor de gen în școală.
Seminarul a fost încheiat cu o judecată de valoare a lui John F. Kennedy: „Nu toți avem același talent, dar toți ar trebuie să avem șanse egale pentru a ne dezvolta propriul talent.”