Șapte elevi ai Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent”, pasionați de medicina nucleară, au participat în perioada 22-23 mai 2023, la Conferința științifică pentru elevi „Atelierele de radioprotecție ale liceenilor.” Evenimentul a avut loc la situl nuclear Marcoule de lângă orașul Avignon, Franța. Cei șapte elevi – Gușanu Cornelia, Zavtoni-Oprea Alexandrina, Gațcan Anastasia, Ciorici Milena, Statii Sergiu, Dodița Dragoș-Cristian și Druță Marius – au prezentat proiectul pe tema ,,Aspectele de tratament ale cancerului tiroidian prin metodele medicinei nucleare în RM. Starea de lucruri la moment și perspective.”
Ghidați de doamna Zinaida Vîrlan, profesoară de limba franceză, grad didactic superior, director adjunct pentru instruire la Liceul „Prometeu-Protalent”, care de mai mulți ani ține sub egida domniei sale participarea liceenilor noștri la această importantă Conferință, elevii au urmat inițial lecții de fizică nucleară și au făcut vizite la Centrul municipal al medicilor de familie (directoare dna doctor Liliana Ieșan), unde, împreună cu medicii specializați în domeniu, au efectuat investigații și diverse măsurări, care le-au fost de mare folos la elaborarea lăudabilei lor intenții. Ei au conceput, scris și finalizat proiectul, realizând cu multă ingeniozitate toate atributele necesare în astfel de cazuri: PPT, clip video și postere cu cele mai importante informații despre scopurile și obiectivele proiectului, pe care le-au prezentat cu succes în cadrul forului științific.
Prestația echipei noastre a fost înalt apreciată de savanți notorii din domeniul fizicii nucleare, de profesori și jurnaliști, de colegi liceeni din Franța și Japonia, participanți permanenți la lucrările Conferinței. De rând cu idea originală și utilă a proiectului, elevii noștri au fost aplaudați și pentru nivelul de cunoaștere a limbii franceze, în care și-au expus cu elocință pledoariile.
Ulterior, participanții la Conferință au avut posibilitatea să ia cunoștință de activitatea laboratoarelor de chimie separativă, dotate cu cele mai moderne tehnologii.
Lucrările Conferinței s-au încheiat cu câteva excursii deosebit de interesante, oferite participanților de organizatori. Elevii au avut frumoasa ocazie să viziteze Palatul Papilor francezi, care au cârmuit biserica catolică din secolul al XIV-lea, arena acestuia, unde actualmente se organizează renumitul Festival de Teatru din Franța, faimosul Pod din Avignon, pe care au dansat împreună cu colegii lor, inclusiv minunatul oraș turistic Nisa – perla vacanțelor de vis. Excursiile s-au constituit într-un bun prilej de cunoaștere a tradițiilor, a bucătăriei și a felului de a fi al francezilor, soldându-se cu stabilirea relațiilor de prietenie între participanții la acest redutabil proiect.
Bravo, dragi elevi! Interesul vostru pentru cercetare, cunoaștere și performanță, ne creează certitudinea că ziua de mâine se află în mâini sigure. Vă dorim succese în continuare!
Mulțumiri cordiale și aprecieri speciale exprimăm distinsei profesoare de limba franceză Zinaida Vîrlan, care prin dedicare și efort, stimulează și menține relația deosebit de fructuoasă a Liceului nostru cu instituții științifice din Franța.
Aceleași mulțumiri și aprecieri adresăm domnului Viorel Dușciac, dr. în științe fizico-matematice, conferențiar universitar (USM), dnei Liliana Ieșan și echipei de medici de la Centrul municipal al medicilor de familie pentru deschidere, colaborare și susținere la implementarea acestui proiect valoros.