De Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI – 7 februarie 2024), elevii clasei a XII-a „B” a Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent” – Postică Mădălina, Iaroșevschi Anastasia, Răileanu Rebeca, Calaraș Alexandrina și Dogot Vladislav – și-au asumat rolul de promotori ai lecturii în rândurile picilor din clasele întâi. Ei au mers în clasele respective și au citit în voce tare texte capabile să trezească interesul copiilor pentru lectură, pasiune despre care ilustrul cronicar Miron Costin zicea încă secolul al XVII-a: „Că nu este alta şi mai frumoasă, şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor.”
Fiecare dintre promotori lecturii, fiind convinși din proprie experiență, că cititul cărților ne face mai inteligenți, ne îmbogățește bagajul de cunoștințe, ne dezvoltă gândirea analitică, ne îmbogățește vocabularul, ne facilitează capacitatea de exprimare etc. și-au dorit să transmită acest mesaj colegilor care se află la începutul descoperirii acestui drum, îndemnându-i să-și facă din lectură un dar în fiecare zi, ce se va transforma în investiție pe termen lung.
Bravo elevilor care au oferit și bravo elevilor care au primit darul neasemuit de scump – lectura!
Mulțumiri cordiale și aprecieri alese exprimăm doamnei Dina Danilov, diriginta clasei a XII-a „B”, profesoară de limbă și literatură română și doamnei Angela Lungu, director adjunct pentru educație, profesoară de limba și literatura română, pentru cultivarea permanentă a interesului pentru lectură la elevi.